Přejít na produktové menu

Ottava systém

Technics SC-C70EG-S

23 990 Kč

 

 Vysoce kvalitní hudební systém s digitálním zesilovačem a výstupním výkonem 200W (RMS) zaplní jakýkoliv pokoj. Kompaktní stereofonní systém (ALL IN ONE) zaplní jakýkoliv prostor křišťálově čistým zvukem bez akustického zkreslení. Samozdřejmností jako u ostatních zesilovačů Technics je i u tohoto zařízení funkce LAPC fázově kalibrační technika, která zaručuje vynikající spolupráci koncových zesilovačů s reproduktory. Díky této funkci zaručuje i tento malý systém bohatý prostorový zvuk.

  Velkou výhodou je také velmi snadné a rychlé ovládání ať přehráváte hudbu z CD, USB nebo prostřednictvím domácí síťě. Samozdřejmností u tohoto zařízení je Airplay, díky této funkci můžete jednoduše sdílet po síťi hudbu z Apple zařízení (iPhone, iPod, iPad, iMac)

 

Podporované zdroje:

-CD

-DAB / DAB + / FM

- Paměťová karta USB

- AUX-in

-Optical-in

-Bluetooth

-Airplay

-DLNA

-Wi-Fi

-Hi-Res Audio

- Internetové rádio

-Spotify

-Tidal

 

 

Procesor JENO

Sekce zesilovače systému OTTAVA™ f navazuje na úspěšnou designovou koncepci systémů Technics řady Reference a její plně digitální konfigurace zahrnuje procesor JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization, tj. eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu), díky čemuž je schopna přenášet veškerá zvuková data, která jsou obsažena ve zdroji zvukového signálu, bez zkreslení a ztrát do reprosoustav. Kromě toho jsou všechny tři procesory JENO, jimiž je systém OTTAVA™ f vybaven, stejného typu, jaký se používá v našich modelech třídy high-end. Jejich optimální součinnost s vestavěnými reprosoustavami umožnila vznik vysoce kvalitního, integrovaného hi-fi systému, který splňuje standardy značky Technics. Konstrukce systému se dvěma zesilovači umožňuje oddělené přivádění výstupních zvukových signálů do hloubkových reproduktorů (pro zvuk o nízkých frekvencích) a do výškových/středopásmových reproduktorů (pro zvuk o vysokých/středních frekvencích), přičemž využívá vysoce výkonnou soustavu obvodů pro zpracování signálů (DSP) umístěnou v procesoru JENO k dosahování přesného vzájemného oddělení kanálů, k přizpůsobování vzájemného časového sladění jednotlivých reproduktorů a k provádění korekcí frekvenčních charakteristik.

Použita je rovněž technologie LAPC, která přizpůsobuje charakteristiky zvuku způsobem umožňujícím realizaci funkce „Space Tune™“ pro provádění korekcí v odezvě na změny frekvenčních charakteristik, které se vyskytují při používání systému v reálných instalačních podmínkách.

Koncepce digitálního procesoru JENO

LAPC

LAPC je originální technologie přizpůsobování zátěži, která je určena pro reprosoustavy Technics. Po připojení reprosoustav k zesilovači měří amplitudové a fázové charakteristiky tohoto zesilovače a na základě výsledků těchto měření provádí zpracování digitálního signálu tak, aby bylo umožněno dosahování ideální impulzní odezvy. Charakteristické parametry, které jsou optimalizovány podle nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních zatěžovacích charakteristik reproduktorů, jsou již přednastaveny ve výpočetním obvodu LAPC, který je v jednotce začleněn, čímž je umožněno získání ideálních kombinací hodnot frekvence a fáze v celém frekvenčním rozsahu.

Space Tune™

Funkce Space Tune™ poskytuje optimalizované nastavení zvuku pro zákazníkovo poslechové prostředí.

Ekvalizér s předvolbami umožňuje rychlou optimalizaci zvuku v kvalitě typické pro systémy značky Technics.

K dispozici jsou 3 typy předvoleb, z nichž lze zvolit tu, které nejlépe vyhovuje konkrétnímu umístění.

Koncepce předvoleb prostorového zvuku
Volný prostor
 
Koncepce předvoleb prostorového zvuku
V blízkosti stěny
 
Koncepce předvoleb prostorového zvuku
V blízkosti rohu

K dispozici je funkce kalibrace pomocí zařízení s operačním systémem iOS pro přesnější přizpůsobení

 • Tato funkce umožňuje měření akustických podmínek v místnosti za použití mikrofonu integrovaného v zařízeních vybavených operačním systémem iOS.
 • Dále poskytuje možnost odlaďování parametrů DSP pro optimalizaci akustických výkonových parametrů.
Koncepce kalibrace prostorového zvuku

Podporuje nejrozmanitější hudební zdroje a poskytuje široký rozsah možností připojení

 • Grafické znázornění výrobku CD
  CD
 •  
 • Grafické znázornění výrobku DAB / DAB+ / FM
  DAB / DAB+ / FM
 •  
 • Grafické znázornění výrobku Přehrávání z USB
  Přehrávání z USB
 •  
 • Grafické znázornění výrobku Optický vstup AUX-in
  Optický vstup
  AUX-in
 •  
 • Grafické znázornění výrobku Bluetooth
  Bluetooth
 •  
 • Grafické znázornění výrobku AirPlay
  AirPlay
 •  
 • Grafické znázornění výrobku DLNA
  DLNA
 •  
 • Grafické znázornění výrobku Wi-Fi
  Wi-Fi
 • Grafické znázornění výrobku Audio ve vysokém rozlišení
  Audio ve vysokém rozlišení
 •  
 • Grafické znázornění výrobku Powerful Bass se subwooferem
  Powerful Bass se subwooferem
 •  
 • Grafické znázornění výrobku Space Tune™
  Space Tune™
 •  
 • Grafické znázornění výrobku Internetové rádio
  Internetové rádio
 •  
 • Grafické znázornění výrobku Spotify
  Spotify
 •  
 • Grafické znázornění výrobku TIDAL
  TIDAL
 •  
 • Grafické znázornění výrobku Ovládací aplikace
  Ovládací aplikace
 •  
 • Grafické znázornění výrobku Dálkový ovladač
  Dálkový ovladač

Akustická čočka

Systémy řady OTTAVA™ f jsou vybaveny nově vyvinutými akustickými čočkami, které se vyznačují použitím struktury zahrnující „žebra ve tvaru obráceného vrchlíku“. Zadní strana těchto žeber je tvarově přizpůsobena měkkým vrchlíkovým membránám výškových reproduktorů a přitom je umístěna v takové vzdálenosti od reprosoustav, která poskytuje dostatečně dlouhé dráhy pro šíření zvuku. Tím je umožněno získání širokého směrového rozsahu, rozšířeného zvukového pole a schopnosti reprodukovat zvuk o vysokých frekvencích se zachováním veškerých detailů v celém rozsahu frekvencí od 11 kHz až po pásmo odpovídající vysokému rozlišení. Žebra jsou průběžně spojena s akustickou mřížkou na přední straně, čímž je minimalizováno nežádoucí rušení vysokofrekvenčních charakteristik.

Ilustrace akustické čočky

Reproduktorová soustava

Reproduktorová soustava je tvořena třemi typy nově vyvinutých reproduktorů. Výškové reproduktory vrchlíkového tvaru, které poskytují zvuk ve vysokém rozlišení, jsou vybaveny hedvábnými membránami vyznačujícími se vynikajícím faktorem útlumu a plynulými zvukovými charakteristikami. Středopásmové reproduktory zajišťují udržování vhodné úrovně zvukových špiček a poskytují ideální hodnotu dělicí frekvence. Hloubkové reproduktory, které musí být schopny reprodukovat zvukový zdroj věrným způsobem i při vysokých úrovních vstupního výkonu, jsou opatřeny jednak rozměrnou okrajovou oblastí vyrobenou z vysoce pevného materiálu NBR (nitrilová pryž) s vynikající amplitudovou linearitou a jednak pružnými tlumicími prvky z vysoce pevných vláken, jimiž jsou účinně podepírány hlasové cívky s velkým rozsahem rozkmitu. Ve spojení s dvojitými basreflexovými otvory dokáží tyto tři typy reproduktorů věrně reprodukovat zvuk v mimořádně širokém frekvenčním pásmu, jehož rozsah činí 40 Hz až 50 kHz.

Ilustrace reproduktorové soustavy

Elegantní a nadčasový design

Elegantní a nadčasový design

Hliníkový horní panel skříňce propůjčuje přitažlivý vzhled a navíc také zvyšuje její tuhost.

Fotografie prvotřídního materiálu

Elegantní CD mechanika

CD přehrávač s horním vkládáním disků je vybaven funkcí, která zajišťuje nádherné osvětlení uvnitř umístěného disku. Díky způsobu ovládání, který navozuje dojem analogového přístroje, je poslech vašich oblíbených disků CD ještě příjemnějším zážitkem.

Fotografie elegantní CD mechaniky

Hliníkový panel s dotykovými ovládacími tlačítky

Dotyková tlačítka, která jsou vestavěna do horního hliníkového panelu, přispívají k čistotě a eleganci designového ztvárnění a k dojmu vysoké celkové kvality.

Fotografie hliníkového panelu s dotykovými ovládacími tlačítky

Dělená přední mřížka

Dělená přední mřížka chrání reproduktory a zdůrazňuje výrazný prostorový zvuk, který je systémem OTTAVA™ f reprodukován.

Fotografie dělené přední mřížky

Systém se zdvojeným napájecím obvodem

Běžné napájecí zdroje používají jeden transformátor k napájení zesilovače, CD mechaniky i digitálních obvodů, takže v případě výskytu jakéhokoli kolísání zatížení nebo šumu v některém obvodu jsou nepříznivě ovlivňovány i další obvody, což má za následek zhoršování kvality zvuku. Toto uspořádání napájecího zdroje zahrnuje nezávisle nainstalovanou soustavu napájecích obvodů, které pracují ve spínaném režimu a jsou určeny pro zesilovač a které jsou odděleny od ostatních obvodů, čímž je odstraněno vzájemné rušení a tedy i snižování kvality zvuku způsobované šumem nebo kolísáním napětí v napájecím zdroji. Použití transformátoru vyhrazeného pro zesilovací obvody navíc umožňuje co nejkratší spojení, které přispívá k dalšímu snížení šumu.

Systém optimální aktivace obvodů

Systém optimální aktivace obvodů vypíná nepotřebné obvody, včetně obvodů displeje, s cílem minimalizovat šum vznikající během přehrávání.

Remastering

Vysoce přesná soustava obvodů pro zpracování signálů v digitálním procesoru JENO je využívána k rozšiřování frekvenčního pásma zdrojů, jakými jsou rozhraní Bluetooth a internetové rádio, u kterých běžně dochází ke ztrátám vysokofrekvenčních signálů v důsledku jejich komprese, do rozsahu, který je rovnocenný zdrojům představovaným disky CD. Tím jsou odstraňovány nedostatečná prostorovost zvuku ve vysokofrekvenčním pásmu i ztráta zvukových detailů, což přispívá k dalšímu zvýšení kvality zvuku.

OTTAVA™ f SC-C70 
All-in-one hudební systém řady Premium

Zobrazit zvětšenou fotografii přední strany SC-C70
Zobrazit zvětšenou fotografii zadní strany SC-C70
 • Přesná digitální technologie
 • Digitální procesor JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization - eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu)
  Kalibrace fáze s přizpůsobením zátěži (bez kalibrační funkce)
  Space Tune
 • Technologie signálu bez šumu
 • Systém se zdvojeným napájecím obvodem
  Systém optimální aktivace obvodů 
  Remastering CD s kvalitou odpovídající vysokému rozlišení
 • Emotivní akustická technologie
 • Akustická čočka a mřížka
  Dvojitý basreflexový otvor
 • Výkon
 • Přední reprosoustava: 30 W + 30 W (1 kHz, celk. harmonické zkreslení 1,0 %, 6Ω, 20 kHz dolní propust) 
  Subwoofer : 40 W (70 Hz, celk. harmonické zkreslení 1,0 %, 4Ω, 20 kHz dolní propust)
 • Reprosoustava
 • Hloubkový reproduktor: 8 cm, kuželovitý typ x2 / výškový reproduktor: 2 cm, vrchlíkový typ x2 / subwoofer 12 cm kuželový typ
 • Vstupní konektor analogového signálu
 • AUX IN x1 (φ3.5mm)
 • Vstupní konektor digitálního signálu
 • Optický digitální x1, USB-A
 • Výstup pro sluchátka
 • Ano (Ø3.5 mm)
 • Kompatibilní disky
 • Audio CD, CD-R/CD-RW (CD-DA, disky zapsané a finalizované v záznamových zařízeních)
 • USB-A
 • < >iPod/iPhone/iPadNePodporovaný kodek
 • WAVAno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  FLACAno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  DSDAno (2.8 MHz, 5.6 MHz)
  AIFFAno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  ALACAno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  AACAno (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16-320 kbps)
  WMAAno (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps)
  MP3Ano (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps)
 • DLNA Podporovaný kodek
 • WAVAno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  FLACAno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  DSDAno (2.8 MHz, 5.6 MHz)
  AIFFAno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  ALACAno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  AACAno (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16-320 kbps)
  WMAAno (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps)
  MP3Ano (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps)
 • Síťové rozhraní Ethernet
 • LAN (100 Base-TX/10 Base-T)
 • Wi-Fi
 • IEEE 802.11 b/g/n, 
  pásmo 2,4 GHz (kanál 1-13)
 • Airplay
 • Ano
 • Bluetooth® (Podpora codec)
 • Ano (AAC, SBC)
 • TIDAL / vTuner / Spotify
 • Ano* / Ano* / Ano*
 • Tuner
 • DAB/DAB+/FM
 • Zdroj napájení
 • AC220-240 V, 50 Hz / 60 Hz
 • Příkon
 • 45 W
 • Rozměry (Š x V x H)
 • 450 x 143 x 280 mm
 • Hmotnost
 • Přibl. 7.8 kg
 • Příslušenství
 • Dálkový ovladač , síťový napájecí kabel, pokojová anténa DAB, návod k obsluze, baterie pro dálkový ovladač

* Služby síťového obsahu jsou zajišťovány příslušnými poskytovateli a mohou být dočasně nebo trvale přerušeny bez předchozího upozornění. V zemi, ve které sídlíte, nemusí být určité položky obsahu k dispozici.
* Mohou být požadovány registrace uživatele služby / předplacení služby. Mohou být účtovány poplatky.

 • dlna certified
 •  
 • AirPlay
 •  
 • WiFi Certified
 •  
 • Wi-Fi Protected Setup
 •  
 • Bluetooth
 •  
 • Compact disc

zobrazit více