Přejít na produktové menu

Systém de Grande

Technics ST-G30EG-S Music Server (vystavený kus)

89 490 Kč 49 990 Kč
Skladem

 Vybalené zboží, přístroj byl vystaven u nás ve studiu. Na přístroj se vztahuje záruka 2roky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti

Ripování s dokonalým zachováním bitů

1. Toto upozornění obsahuje také označení umístění dat, která byla jednotkou interpolována. (Rychlost čtení činí 20x CAV: konstantní úhlové rychlosti), Koncept rastrování Bit-Perfect Ripping1, 2. Provádí opakovaný pokus o čtení v místě vzniku chyby. Rekonstruuje datový tok za použití správně přečtených dat. 3. Srovnávací ověření za použití knihovny hash tabulek pro vyhledávání audiozáznamů. Koncept rastrování Bit-Perfect Ripping2
Pokud se během ripování disku CD vyskytnou neopravitelné chyby způsobené nebo otisky nebo škrábanci na jeho povrchu, hudební server ST-G30 zjistí velikost chyby a provede opakovaný pokus o načtení dat ve snaze získat jejich správný obsah. Má-li i tento opakovaný pokus za následek zjištění chyby, hudební server ST-G30 na to posluchače upozorní vydáním výstrahy.
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ: Zaznamenávání a přehrávání obsahu na tomto (nebo jakémkoli jiném zařízení) může vyžadovat souhlas vlastníka autorských práv. Společnost Panasonic není oprávněna poskytovat a ani Vám neposkytuje takový souhlas a výslovně odmítá jakékoli právo, schopnost nebo záměr takový souhlas získat ve Váš prospěch. Vaší povinností zajistit, aby používání tohoto nebo jakéhokoli jiného zařízení bylo v souladu s právní úpravou ochrany autorských ve vaší zemi.

Přenos prostřednictvím rozhraní USB s nízkým šumem

Koncept USB přenosu s minimalizovaným šumem
V případě streamování hudebních dat prostřednictvím sítě mohou být zejména postup dekódování, který je prováděn samotným přehrávačem, a kolísání napětí, které je způsobováno zatížením při paketovém zpracování signálu, příčinami kolísání signálu. Hudební server ST-G30 lze připojovat k zařízení vybavenému rozhraním USB-DAC prostřednictvím výstupu USB, čímž je umožněno provádění postupu dekódování tak, aby byl přehrávač méně zatěžován zpracováním signálu. Přenos dat se tak může uskutečňovat s minimálním kolísáním signálu.
*This function is guaranteed only for Technics products.

Oddělený a stabilní napájecí zdroj

Koncept odděleného a stabilního napájení
Výstup napájecího zdroje je rozdělen do tří napájecích vývodů, po jednom pro datový blok s jednotkou pevného disku SSD, výstupní blok USB-Audio a ovládací a zobrazovací blok, aby byl snížen účinek vzájemného rušení mezi těmito bloky. Pro blok obsahující pevný disk SSD je použito rozsáhlé kondenzátorové pole, což vyžaduje, aby napájecí zdroj byl vybaven funkcí regulace výkonu na základě sledování špičkových hodnot proudu. Zvukový výstupní blok USB, který vyžaduje čistý napájecí zdroj, je vybaven stabilizovaným obvodem a vysokokapacitními elektrolytickými kondenzátory.

Architektura Digital Noise Isolation (digitální oddělování šumu)

Koncept architektury digitální izolace šumu
Jednotlivá digitální rozhraní jsou vzájemně oddělena. Kromě odděleného napájecího obvodu pro funkce importu / zálohování prostřednictvím USB, síťového rozhraní LAN a disku SSD je pro každou z těchto funkcí k dispozici také obvod pro přizpůsobování výkonu. Tím se snižuje účinek ovlivňování šumem vytvářeným ostatními bloky. Pro síťové rozhraní LAN jsou použity také filtr potlačující souhlasné rušení a výkonový transformátor, čímž je dosaženo snížení účinků vnějšího šumu.

Zakázkově vyráběný disk SSD, který není zdrojem vibrací

Pro hudební server ST-G30 byl speciálně vyvinut disk SSD, který neobsahuje pohyblivé součásti, a proto při své činnosti nezpůsobuje vznik vibrací nebo šumu. U disků SSD, které byly vyvinuty pro použití v běžných počítačích, bývá často upřednostňována nízká hmotnost namísto odolnosti proti vibracím. Disk SSD vyvinutý pro hudební server ST-G30 je vybaven tlumicím členem, který je umístěn uvnitř hliníkového pouzdra, kde účinně tlumí vibrace. Pouzdro disku SSD je navíc zpevněno tak, aby přispívalo k nejvyšší přesnosti reprodukce zvuku. Kromě toho je disk SSD zkonstruován jako vyjímatelný, díky čemuž může být v budoucnu nahrazen modernější verzí.
 
 

Přenos prostřednictvím rozhraní USB s nízkým šumem

Tichá jednotka SSD

Architektura Digital Noise Isolation (digitální oddělování šumu)

Ripování s dokonalým zachováním bitů

Pevně uložená, zapouzdřená jednotka

Vysoce tuhé zdvojené kovové šasi


zobrazit více